Pohjois-Savon Talent Hub

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari edistävät yhteistyössä alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja organisaatioihin.

Mitä sinun pitää tietää Suomessa työskentelystä?

Tietoa Suomesta ja Suomeen muuttamisesta