Ryhmämentorointi

Mikä ihmeen ryhmämentorointi?

Ryhmämentoroinnissa kokenut työelämässä toimiva mentori ohjaa ja sparraa pientä ryhmää (enintään neljä osallistujaa) yleisten työelämätaitojen ja omien erityisvahvuuksiensa alueella. Mentoroitava eli aktori vastaa itse  omasta oppimisestaan ja oma aktiivisuus on erittäin tärkeää.

Mentorointiryhmiä on useita, joiden osallistujat ovat eri kansallisuudesta. Mentorointikieli on pääasiassa englanti.

Mentoroinnin hyödyt

Mentorointi voi auttaa sinua aktorina tarkastelemaan vahvuuksiasi ja kehittymisen paikkoja ja rohkaista sinua ottamaan uusia haasteita vastaan. Myös mentorit saavat uutta energiaa ja uusia näkökulmia omaan työhönsä teidän kauttanne.  

Mentorointiohjelma pyrkii yleisellä tasolla edistämään

 • aktorin uravalintojen ja -polkujen löytämistä sekä työnhakutaitoja 
 • ammatillisten taitojen kehitystä ja omien vahvuuksien löytämistä 
 • vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämistä 
 • ammatillisen verkoston rakentumista 
 • Itseluottamuksen ja itsetuntemuksen rakentamista 

Ryhmämentorointi antaa mentorin tuen ohella myös vertaistukea ja uusia näkemyksiä asioihin, joita ryhmässä käsitellään. 

Aktorin rooli

Odotamme sinulta aktorina:

 • sitoutumista mentorointiohjelmaan ja ryhmätapaamisiin
 • aktiivista roolia suhteessa mentorointiryhmään
 • avoimuutta ja halua jakaa omia odotuksia ja tavoitteita muiden mentorointiryhmään osallistuvien aktoreiden kanssa
 • ymmärrystä siitä, ettei mentorilta odoteta työtarjousta tai työharjoittelupaikkaa, vaan kyse on työelämäkokemusten jakamisesta ja sparrauksesta työuran ensiaskeleissa.

Hae mentorointiohjelmaan — hakuaika 7. – 27.11.2023

Opiskelijoiden haku kevään 2024 ryhmämentorointiin on auki 7. – 27.11.2023. Ryhmät täytetään hakemusten perusteella ja paikkoja on rajoitetusti. Nyt kannattaa siis toimia nopeasti! Ohjelmaan voivat hakea Itä-Suomen oppilaitosten kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Voit hakea, jos olet valmis pohtimaan ryhmässä tulevaisuuden suunnitelmiasi sekä asiantuntijaidentiteettiäsi. Lisäksi sitoudut osallistumaan mentorointitapaamisiin tammi-toukokuussa noin kerran kuukaudessa.

Mentoreita on ilmoittautunut monipuolisista taustoista useilta eri aloilta. Ryhmät muodostetaan seuraavien kriteerien mukaan:

 1. Mentoritoive
 2. Sitoutuminen ja motivaatio mentorointiohjelmaan
 3. Ilmoittautumisjärjestys

Tutustu alla olevasta linkistä kevään 2024 mentoriprofiileihin ja kerro ilmoittautumisen yhteydessä viisi itseäsi kiinnostavaa mentoria. Pyrimme tekemään ryhmäjaot niin, että kukin opiskelija saa toivomansa mentorin. Ryhmät voivat kokoontua oman päätöksensä mukaan joko etänä tai kasvokkain.

Hakulomakkeessa kysytään henkilö- ja opiskelutietojen myös motiivejasi osallistua mentorointiohjelmaan ja odotuksiasi mentoroinnille. Vastauksesi ovat erittäin tärkeitä, sillä niitä käytetään ryhmämuodostuksessa ja osa vastauksistasi lähetetään myös mentorillesi.

Hakulomake

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat

 • Mentorointi valmennus aktoreille verkossa tiistaina 12.12 2023 klo 14 – 16
 • Ohjelman käynnistystilaisuus verkossa keskiviikkona 17.1.2024 klo 14 – 16
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset. Voit sopia oman mentoriryhmäsi kanssa pidättekö lähi- vai etätapaamisia. (suositus 4–6 kertaa)
 • Mentoriohjelman yhteinen välitapaaminen verkossa keskiviikkona 13.3.2024 klo 14 – 16
 • Ohjelman päätöstilaisuus 16. toukokuuta 2024 klo. 14.00 – 17.00 Itäsuomen yliopiston tiloissa (AU112 Joensuu, CA305 Kuopio)

Lisätiedot aktorihausta: minna.tarvainen@savonia.fi (Savonian opiskelijat), marko.pietila@uef.fi (UEF:in opiskelijat)