Kevään 2023 ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentorointiohjelma Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun alemman ja ylemmän korkeakoulututkintoa opiskeleville. Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa heidän toiveidensa perusteella.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat (mentorointiohjelman kokonaiskuormitus on noin 20 h / mentori)

 • Mentorivalmennus verkossa tiistaina 13.12 2022 klo 14 – 16
 • Ohjelman käynnistystilaisuus verkossa tiistaina 17.1.2023 klo 14 – 16
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset. Voit sopia oman mentoriryhmäsi kanssa pidättekö lähi- vai etätapaamisia. (suositus 4–6 kertaa)
 • Mentoreiden välitapaaminen verkossa tiistaina 14.3.2023 klo 14 – 16 (alustuksena: Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, Liiketalouden lehtori Harri Virolainen)
 • Ohjelman päätöstilaisuus tiistaina 16.5.2023 klo. 14 – 17 Kuopiossa Savilahden Kampuksella

Tapaamisten teemoina voivat olla: ammatillinen kasvu ja urakehitys, oman osaamisen tunnistaminen, työnhaun taidot, itsensä brändäys / somenäkyvyys (LinkedIn) ja verkostoituminen, suomalainen kulttuuri ja työelämä, motivaatio ja tulevaisuuden tavoiteet, yrittäjyys ja (tutkimus)rahoitus, työhyvinvointi ja ajanhallinta.

Mentorointi ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan sen voi suorittaa myös verkkoympäristössä. Ryhmä sopii keskenään toteutustavan ja mahdolliset lähitapaamiset*.

Mentori on työelämässä oleva henkilö, joka voi tarjota tukea, näkökulmia ja verkostojaan osaajille, jotka vasta opiskelevat omaa alaansa. Mentorointiryhmät pyritään muodostamaan mentoroiden osaamisalueiden ympärille. Jokaisella työelämässä toimivalla mentorilla on annettavaa opiskelevalle aktorille, joten ryhmät saattavat olla hakijoiden taustasta riippuen myös monialaisia.

Haku mentoriksi kevään 2023 ohjelmaan on päättynyt, mutta jos olet kiinnostunut liittymään meidän mentorirekisteriin, niin ota yhteyttä: marko.pietila@uef.fi

Mentorointi tarjoaa mentorille

 • uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa aktoreiden koulutusaloista
 • ammatillisen verkoston laajentamista
 • valmennus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • mahdollisuuden oppia eri kulttuureista
 • mahdollisuuden oman osaamisesi ja kokemuksesi jäsentelyyn ja peilaamiseen.

Mentorina sinulta odotetaan

 • Läsnäoloa ja kuuntelemista
 • tukea aktoreiden työelämävalmiuksien kehittämiseen
 • noin kerran kuukaudessa yhteistä aikaa aktoriryhmän kanssa lähi- tai etätapaamisessa
 • käytännön asioista sopimista aktoriryhmän kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja palautteen antamista keskustelevalla ja kysyvällä otteella ohjeiden antamisen sijaan

Mentorina sinulta ei odoteta

 • joka alan asiantuntijuutta ja vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • yleisen ammatillisen ohjauksen ulkopuolisten asioiden käsittelyä
 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktoreille

Myös mentorointikoulutusta on tarjolla

Tarjoamme kevään 2023 mentoriohjelmaan valitulle mentorille ilmaiseksi Asiantuntijasta mentoriksi/From Professional to Mentor YAMK-tasoisen 5 opintopisteen laajuisen opintojakson Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojaksolla kehität mentorointiosaamistasi ja sovellat sitä käytäntöön kevään mentorointiohjelman aikana. Lisätietoja osallistumisesta opintojaksolle lähetetään mentorivalinnan jälkeen.

*Huomioithan, että emme voi valitettavasti maksaa mentorointitapaamisiin liittyviä mahdollisia matka- tai muita kuluja.