Kevään 2024 ryhmämentorointiohjelma

Itä-Suomessa tutkintonsa suorittaneissa kansainvälisissä opiskelijoissa on merkittävää työllisyyden potentiaalia, jota ei ole pystytty kunnolla hyödyntämään. Haasteena on, että opiskelijoille ei muodostu opintojen aikana riittävästi yhteyksiä itäsuomalaiseen työelämään. Valmistumisen jälkeen työllistyminen on vaikeaa etenkin korkeakouluista valmistuneille, ja jopa puolet heistä muuttaa valmistumisensa jälkeen pois alueelta. Euroopan unionin osarahoittama Talent Hub Eastern Finland pyrkii kehittämään kansainvälisten opiskelijoiden työelämäyhteyksiä mm. mentoroinnin avulla.

Ryhmämentorointiohjelma Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville. Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa heidän toiveidensa perusteella. Mentorointikieli on englanti.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat, jotka tarkentuvat joulukuun aikana (mentorointiohjelman kokonaiskuormitus on noin 20 h / mentori)

 • Mentorivalmennus verkossa keskiviikkona 13.12 2023 klo 14 – 16
 • Ohjelman käynnistystilaisuus verkossa keskiviikkona 17.1.2024 klo 14 – 16
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset. Voit sopia oman mentoriryhmäsi kanssa pidättekö lähi- vai etätapaamisia. (suositus 4–6 kertaa)
 • Mentoreiden välitapaaminen verkossa keskiviikkona 13.3.2024 klo 14 – 16
 • Ohjelman päätöstilaisuus torstaina 16. toukokuuta 2024 klo. 14.00 – 17.00 Itäsuomen yliopiston tiloissa (AU112 Joensuu, CA305 Kuopio)

Tapaamisten teemoina voivat olla: ammatillinen kasvu ja urakehitys, oman osaamisen tunnistaminen, työnhaun taidot, itsensä brändäys / somenäkyvyys (LinkedIn) ja verkostoituminen, suomalainen kulttuuri ja työelämä, motivaatio ja tulevaisuuden tavoiteet, yrittäjyys ja (tutkimus)rahoitus, työhyvinvointi ja ajanhallinta.

Mentorointi ei ole sidottu paikkakuntaan, vaan sen voi suorittaa myös verkkoympäristössä. Ryhmä sopii keskenään toteutustavan ja mahdolliset lähitapaamiset*.

Mentori on työelämässä oleva henkilö, joka voi tarjota tukea, näkökulmia ja verkostojaan osaajille, jotka vasta opiskelevat omaa alaansa. Mentorointiryhmät pyritään muodostamaan mentoroiden osaamisalueiden ympärille. Jokaisella työelämässä toimivalla mentorilla on annettavaa opiskelevalle aktorille, joten ryhmät saattavat olla hakijoiden taustasta riippuen myös monialaisia.

Mentorointi tarjoaa mentorille

 • uusia näkökulmia ja tuoretta tietoa aktoreiden koulutusaloista
 • ammatillisen verkoston laajentamista
 • valmennus- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • mahdollisuuden oppia eri kulttuureista
 • mahdollisuuden oman osaamisesi ja kokemuksesi jäsentelyyn ja peilaamiseen.

Mentorina sinulta odotetaan

 • Läsnäoloa ja kuuntelemista
 • tukea aktoreiden työelämävalmiuksien kehittämiseen
 • noin kerran kuukaudessa yhteistä aikaa aktoriryhmän kanssa lähi- tai etätapaamisessa
 • käytännön asioista sopimista aktoriryhmän kanssa
 • tavoitteiden asettamista ja palautteen antamista keskustelevalla ja kysyvällä otteella ohjeiden antamisen sijaan

Mentorina sinulta ei odoteta

 • joka alan asiantuntijuutta ja vastauksia kaikkiin aktorin kysymyksiin
 • yleisen ammatillisen ohjauksen ulkopuolisten asioiden käsittelyä
 • työpaikan tai harjoittelupaikan tarjoamista aktoreille

Ilmoittaudu mukaan mentoriksi täällä

https://link.webropolsurveys.com/S/798492A31FA147C7

Myös mentorointikoulutusta on tarjolla

Tarjoamme kevään 2024 mentoriohjelmaan valitulle mentorille ilmaiseksi Asiantuntijasta mentoriksi/From Professional to Mentor YAMK-tasoisen 5 opintopisteen laajuisen opintojakson Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojaksolla kehität mentorointiosaamistasi ja sovellat sitä käytäntöön kevään mentorointiohjelman aikana. Lisätietoja osallistumisesta opintojaksolle lähetetään mentorivalinnan jälkeen.

Lisätietoja: marko.pietila@uef.fi, minna.tarvainen@savonia.fi

*Huomioithan, että emme voi valitettavasti maksaa mentorointitapaamisiin liittyviä mahdollisia matka- tai muita kuluja.