Sanasto

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
There are currently 5 names in this directory beginning with the letter A.
A

Ammatillinen tutkinto
Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena työpaikalla. Ammatillisia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Ammatillinen perustutkinto antaa ammattialan työssä tarvittavat perustaidot eli siitä on hyvä aloittaa, jos ei ole aikaisempaa koulutusta eikä työkokemusta.

Monilla aloilla ulkomailla suoritettu tutkinto on pätevä, mutta joillakin aloilla täytyy hakea tutkinnon tunnustamista.

Ammattiliitto
Ammattiliitto valvoo jäsentensä etuja työsuhteen aikana ja auttaa heitä kaikissa työuran vaiheissa. Ammattiliitosta saa neuvoja ja tietoja esimerkiksi palkasta sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämässä. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

Ansioluettelo (CV)
Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on työnhaun asiakirja, jonka työnhakija työhakemuksen lisäksi työnantajalle. Ansioluetteloon merkitään työnhakijan työkokemus ja koulutus aikajärjestyksessä.

Ansiosidonnainen päiväraha
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos työntekijä kuuluu työttömyyskassaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa. Sen suuruuteen vaikuttavat työntekijän tulot.

Auktorisoitu kääntäjä
Auktorisoidut kääntäjät tekevät laillisesti päteviä käännöksiä, mutta he eivät laillista asiakirjoja. Viranomaiset edellyttävät usein auktorisoidun kääntäjän vahvistamia käännöksiä, koska ne ovat samanarvoisia kuin alkuperäiset asiakirjat.