Sanasto

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter O.
O

Oleskelulupa
EU:n ulkopuolelta tuleva henkilö tarvitsee oleskeluluvan, kun hän haluaa oleskella Suomessa pitempään kuin 90 päivää. Oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi työskentelyn, perhesuhteiden, opiskelun, paluumuuton tai ihmiskaupan uhriksi joutumisen perusteella.

Oleskelulupaa on helpointa hakea sähköisesti Enter Finland -palvelussa. Hakemuksen käsittely kestää 1 - 4 kuukautta.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella
Oleskeluluvan saaneen henkilön perheenjäsenet voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Lupaan sisältyy rajoittamaton oikeus tehdä työtä ja opiskella.

Oppisopimus
Oppisopimus on ammatillisen koulutuksen muoto, jossa suurin osa opiskelusta tapahtuu tekemällä työtä työpaikalla. Koulutukseen kuuluu myös teoriaopintoja oppilaitoksessa.