Sanasto

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter S.
S

Säännelty ammatti
Säännellyssä ammatissa toimimiseen tarvitaan lain mukaan tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Tällaisia ammatteja on esimerkiksi terveydenhuollossa, opetusalalla, sosiaalihuollossa, elintarvikealalla, liikenteen alalla ja pelastusalalla. Jos pätevyys tällaiseen ammattiin on hankittu ulkomailla, täytyy tutkinto tunnustaa ennen kuin työtä saa tehdä Suomessa.