Sanasto

All | Latest | A E H J K L M O P S T V
Showing 10 most recent names in this directory
V

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen palveluita ovat alle kouluikäisten lasten päivähoito ja esiopetus. Päivähoidosta peritään kohtuullista maksua, jonka suuruus riippuu perheen tuloista. Esiopetus on ilmaista. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen heti muutettuaan Suomeen, vaikka hänellä ei vielä olisi oleskelulupaa.

E

Enter Finland -palvelu
Enter Finland on Migrin sähköinen palvelu, jonka kautta voi hakea oleskelulupaa.

P

Puhelinnumero
Suomalaisen puhelinnumeron voi hankkia joko puhelinoperaattorilta tai R‑kioskilta. Prepaid-liittymän puheaika maksetaan etukäteen. Puhelinoperaattorilta hankittavan matkapuhelinliittymän käytöstä laskutetaan jälkikäteen. Puhelinliittymään kannattaa laittaa palvelunumero- ja palveluviestiesto.

V

Vuokra-asunto
Suomessa vuokra-asuminen on yleinen asumismuoto. Vuokra-asunto on ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu huoneisto, josta vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokraa joka kuukausi. Vuokran lisäksi vuokralainen maksaa yleensä  vesimaksun ja tarvittaessa myös autopaikka- ja saunamaksut. Vuokralaisen täytyy tehdä myös sähkösopimus sähköyhtiön kanssa. Sähköyhtiö laskuttaa käytetystä sähköstä jälkikäteen.

 

T

TEM054-lomake
TEM054-lomake on työnantajan pakollinen liite työntekijän oleskelulupahakemukseen. Tulosta ja täytä lomake. Käyttäessä Työnantajan Enter Finland -palvelua, lomaketta ei tarvitse erikseen täyttää.

Työttömyysetuus
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Sen jälkeen hän voi hakea työttömyysetuutta Kelasta. Arkikielessä käytetään myös sanaa työttömyyskorvaus.

A

Ansiosidonnainen päiväraha
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos työntekijä kuuluu työttömyyskassaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa. Sen suuruuteen vaikuttavat työntekijän tulot.

T

Työttömyyskassa
Jos työntekijä jää työttömäksi tai lomautetaan, hän voi hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta. Työttömyyskassaan voi liittyä esimerkiksi oman ammattiliiton kautta.

A

Ammattiliitto
Ammattiliitto valvoo jäsentensä etuja työsuhteen aikana ja auttaa heitä kaikissa työuran vaiheissa. Ammattiliitosta saa neuvoja ja tietoja esimerkiksi palkasta sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työelämässä. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon.

V

Verot
Veroja maksavat kaikki, jotka tekevät vakituista työtä Suomessa. Kausityössä veroja ei tarvitse maksaa. Suomessa verot käytetään yhteiseen hyvään, kuten terveydenhuollon, koulujen ja muiden julkisten palveluiden ylläpitämiseen.