Tarjoa projekti-, opinnäytetyö tai harjoittelu­paikkaa

Itä-Suomen korkeakouluissa opiskelee noin 2000 kansainvälistä osaajaa. Opiskelijamme eivät ole vain läpikulkumatkalla, vaan selvityksemme mukaan jopa 80 prosenttia heistä haluaa työllistyä ja jäädä asumaan Suomeen. Kansainvälisillä opiskelijoilla on kieli- ja kulttuuriosaamista, josta on hyötyä esimerkiksi kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa.

Kansainvälisen harjoittelijan tai kesätyöläisen rekrytointi on organisaatiolle helppo tapa aloittaa kansainvälistyminen ja samalla tarkastella oman organisaation valmiuksia monikulttuuriseen työyhteisöön. Varma tapa kiinnittää ja valmentaa yrityksen tarpeisiin sopivia osaajia on tarjota opiskelijoillemme projekti- tai opinnäytetyöpaikka.

Harjoittelu

Työharjoittelulla tarkoitetaan määräajan kestävää työn­antajan lukuun tehtävää työtä, joka on yleisesti kes­toltaan muutamista viikoista kolmeen (3) kuukauteen. Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää harjoittelija työelämään ja lisätä hänen ammattitaitoaan. Työhar­joittelusta käytetään yliopistoissa ja ammattikorkea­kouluissa nimitystä korkeakouluharjoittelu. Työttömän työnhakijan työharjoittelu tehdään TE-toimiston kautta työkokeiluna. Työnantajan tulee huolehtia, että työharjoittelijalla on soveltuva työnteko-oikeus ja että harjoittelijalle tarjotaan työn tekemiseen asiaankuuluvat välineet ja hänet perehdytetään työtehtäviinsä asianmukaisesti.

Harjoittelijan löytäminen

Korkeakouluharjoittelu on esimerkiksi ammattikorkea­kouluopiskelijoille Suomessa pakollinen osa tutkin­toa ja harjoittelupaikoille onkin usein kova kysyntä. Työnantaja voi etsiä kansainvälisiä korkeakouluhar­joittelijoita jättämällä ilmoituksen harjoittelupaikasta suoraan korkeakoulun omiin rekrytointikanaviin tai lähtemällä aktiivisesti mukaan korkeakoulujen järjes­tämiin International Talent -ohjelmiin. Lisäksi harjoit­telijan voi löytää myös ulkomaisista korkeakouluista. Ulkomailta saapuvan työharjoittelijan kohdalla tulee kuitenkin aina tarkastaa työnteko-oikeutta koskevat säädökset ja mahdollisesti hakea harjoittelijan oleske­lulupaa Maahanmuuttovirastolta

Tarjoa työtä Savonia AMK -opiskelijalle

Tarjoa töitä Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille

Työluvat

EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat saavat työskennellä opintoihinsa kuuluvassa harjoittelussa tai opinnäytetyössä kokopäiväisesti ja opintoihin liittymättömässä työssä keskimäärin 30 tuntia viikossa. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Valmistumisen jälkeen henkilö voi hakea oleskelulupaa työnteon tai työnhaun perusteella. Lue lisää kansainvälisten opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksista Suomessa Migrin sivuilla.