Palkkaa kansain­välinen osaaja

Osaavan työvoiman löytäminen on yksi vaikeimmista haasteista yritysten ja muiden organisaatioiden kehittymiselle ja kansainvälistymiselle. Tällä hetkellä työnantaja ei välttämättä löydä sopivaa työntekijää omista verkostoistaan, ja onkin tarpeen etsiä työvoimaa myös kauempaa. Sopivin työntekijä saattaakin löytyä ulkomailta kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Kansainvälisen rekrytoinnin avulla voidaan parantaa huomattavasti mahdollisuuksia löytää sopivin osaaja tehtävään. Kansainvälistä osaajaa ei kuitenkaan aina tarvitse etsiä maan rajojen ulkopuolelta, vaan ensin kannattaa selvittää paikallisten oppilaitosten kansainvälisten koulutusohjelmien tarjonta.

Kansainvälisen osaajan rekrytoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • Mieti kielitaitoon liittyvät kysymykset etukäteen – mikä on riittävä kielitaso tehtävässä pärjäämiseen? Onko työssä esimerkiksi mahdollista käyttää englantia, mutta samalla oppia suomen kieltä?
  • Ilmoitus kannattaa laatia englanniksi ja ilmoittaa selkeästi, mikäli suomen kieli ei ole tehtävään hakemisen edellytys.
  • Kannusta eri taustoista tulevia opiskelijoita hakemaan kertomalla ilmoituksessa esimerkiksi, millä tavoin organisaationne pyrkii edistämään monimuotoisuutta tai kansainvälistymistä.
  • Muista huomioida monimuotoisuus myös visuaalisesti, mikäli käytät rekrytoinnissa kuvitusta.
  • Harkitse myös anonyymin rekrytoinnin mahdollisuutta. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on ehkäistä syrjintää rekrytoinnissa ja kiinnittää rekrytoijien huomio ennen kaikkea hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen.
  • Lue lisää vinkkejä monimuotoiseen rekrytointiin Työterveyslaitoksen sivuilta: Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa.

Työluvat

EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman rajoituksia. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat saavat työskennellä opintoihinsa kuuluvassa harjoittelussa tai opinnäytetyössä kokopäiväisesti ja opintoihin liittymättömässä työssä keskimäärin 30 tuntia viikossa. Viikkotuntimäärä voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Valmistumisen jälkeen henkilö voi hakea oleskelulupaa työnteon tai työnhaun perusteella. Lue lisää kansainvälisten opiskelijoiden työskentelymahdollisuuksista Suomessa Maahanmuuttoviraston sivuilla.

Etsi osaajaa

Työmarkkinatori on Työ- ja elinkeinopalveluiden (TE Toimisto) ylläpitämä töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka
JobTeaser on kansainvälinen työnhakupalvelu yliopisto-opiskelijoille ja juuri valmistuneille
Opiskelijatöihin.fi on Pohjois-Savon alueella toimiva opiskelijoiden työnhakupalvelu
EURES on EU:n ylläpitämä työnhakupalvelu
Jobs in Finland on Business Finland:in ylläpitämä työnhakupalvelu
Pondi on Itä-Suomeen ja erityisesti Savilahden alueelle keskittyvä työnhakupalvelu

Lisätietoa

Työnantajan rooli työntekijän oleskelulupa-asiassa, Maahanmuuttovirasto
Kansainvälisen rekrytoinnin opas , Business Finland
Työelämätietoa, Työterveyslaitos