Ammatil­liset tutkinnot

Ammatillinen tutkinto on eduksi, kun haet jatkolupaa. Toisen asteen tutkintoja voit suorittaa ammattiopistoissa tai työn ohessa oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillinen perustutkinto osoittaa, että osaat oman alasi perustaidot. Myöhemmin voit syventää osaamistasi suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, voit jatkaa opiskelua ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Tarjolla on myös englanninkielisiä koulutusohjelmia.

Ammatilliseen peruskoulutukseen voit hakea yhteishaussa syksyllä ja keväällä tai joustavasti jatkuvan haun kautta. Korkeakouluihin on yhteishaku kerran tai kaksi vuodessa.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on hyvä mahdollisuus saada koulutus ja työpaikka. Oppisopimuksella voit opiskella toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai täydentää ammattitaitoasi.

Oppisopimuskoulutuksessa solmit tavallisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Suurin osa opiskelusta tapahtuu käytännön työssä työpaikalla, jossa sinua ohjaa nimetty henkilö.

Lisäksi koulutukseen kuuluu teoriaopintoja muutamia päiviä kuukaudessa oppilaitoksessa. Teoriaopintojen ajalta saat joko palkkaa tai päivärahaa. Jos matka oppilaitokseen on pitkä, sinulle korvataan myös matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tutkintojen tunnustaminen

Useimmissa tilanteissa työnantajasi pystyy arvioimaan, riittääkö osaamisesi ja pätevyytesi työtehtävään.

Suomessa on kuitenkin joukko säänneltyjä ammatteja, joissa toimimiseen tarvitaan lain mukaan tietty koulutus, tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus. Näitä ammatteja on esimerkiksi terveydenhuollossa, opetusalalla, sosiaalihuollossa, elintarvikealalla, liikenteen alalla ja pelastusalalla.

Jos olet hankkinut pätevyyden tällaiseen ammattiin ulkomailla, sinun täytyy hakea viranomaiselta tutkinnon tunnustamista ennen kuin voit tehdä työtäsi Suomessa. Perustietoa omaan tilanteeseesi voit etsiä tutkintojen tunnustamisen palveluoppaasta.

Lisätietoa opiskelusta