Ongelmat työ­suhteessa

Suomessa työntekijällä on oikeuksia, joita turvaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset. Työntekijänä sinulla on oikeus esimerkiksi yhdenvertaiseen kohteluun, työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön.

Työpaikalla voi kuitenkin syntyä erimielisyyksiä ja ongelmatilanteita. Epäselvyydet saattavat liittyä esimerkiksi palkkaan, työaikoihin tai muihin työehtoihin, joita koskevat tiedot on kirjattu työsopimukseen. Siksi on tärkeää, että sinulla on kirjallinen työsopimus ja että kuulut ammattiliittoon.

Pyydä apua

Ongelmatilanteessa sinun kannattaa ensimmäisenä jutella asiasta työnantajan kanssa. Usein ongelmat ratkeavat puhumalla, kunhan vain kerrot asiasi. Voit myös kertoa tilanteesta työpaikkasi työsuojeluvaltuutetulle tai luottamusmiehelle, joka edustaa ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä.

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä neuvoja ja apua ilmaiseksi omasta liitostasi. Ilmaista neuvontaa tarjoaa myös maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta, jota ylläpitää Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Kysy rohkeasti neuvoa myös silloin, jos olet epävarma, kohdellaanko sinua väärin vai ei.

Jos et kuulu ammattiliittoon, saat apua kotikuntasi oikeusavusta. Oikeusapu on maksutonta palvelua, jos tulosi ovat pienet.

Jos epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi, ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen. Voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä ja silloinkin, jos et ole varma, onko sinua kohtaan tehty rikos vai ei. Neuvontapalvelu on kaikille maksutonta.

Jos asiat eivät jostain syystä ratkea työpaikalla, älä jää yksin. Kukaan ei voi auttaa sinua, jos et kerro tilanteestasi.

Jos ongelmat eivät ratkea

Sinun on mahdollista vaihtaa työpaikkaa sillä alalla, joka oleskeluluvassasi mainitaan. Jos päätät vaihtaa työpaikkaa, tarkasta työsopimuksesta irtisanomisaika ja muut ehdot. Muista myös, että toimeentulosi ei voi katketa kovin pitkäksi aikaa.

Jos työpaikalla tulee esiin vakavia väärinkäytöksiä eli kiskontaa tai ihmiskauppaa, voit vaihtaa työpaikkaa, vaikka oleskelulupasi olisi työpaikkakohtaisesti rajattu. Ota ensin yhteyttä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Jos olet ihmiskaupan uhri, voit saada tilapäisen oleskeluluvan, johon kuuluu työnteko-oikeus.