Pätevyydet

Monilla aloilla työntekijöiltä vaaditaan pätevyyskortteja tai ammattipätevyyksiä, jotka osoittavat oman ammattialan osaamista.

Voit hankkia pätevyyskortteja ja ammattipätevyyksiä osallistumalla koulutukseen. Koulutukset kestävät yleensä päivän tai pari. Koulutuksia järjestetään myös verkossa. Joskus työnantajat tarjoavat mahdollisuuden koulutukseen.

Työnhaussa pätevyys voi olla ratkaiseva lisä osaamiseesi. Kursseista on hyötyä varsinkin työturvallisuuden näkökulmasta.

Tällä sivulla on luettelo yleisimmistä pätevyyksistä eri aloilla. Voit etsiä koulutuksia netistä tai kysyä niistä lisää työnantajaltasi.

Työturvallisuus

Työturvallisuuskorttia vaaditaan työntekijöiltä monilla aloilla.

Työturvallisuuskortti

Ensiapu

Ensiapu 1 (EA1)
Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa.

Ensiapu 2 (EA2)
Syventää ja laajentaa ensiaputaitoja

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutukset

Rakennusala

Asbestipurkutyövaltuutus
Vaaditaan henkilöiltä, jotka tekevät asbestin tai muiden haitallisten aineiden purkutöitä.

Henkilönostinkortti

Telineasentajan sertifikaatti
Osoittaa telineasentajalta vaadittavaa ammattitaidon, ei pakollinen.

Kattotulityökortti
Vaaditaan henkilöiltä, jotka tekevät katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

Ravintola-ala

Hygieniapassi
Välttämätön henkilöille, jotka käsittelevät työssään elintarvikkeita (esim. ravintolat, suurtalouskeittiöt ja elintarviketeollisuus).

Ikärajapassi
Osoittaa, että henkilö osaa myydä ikärajavalvottuja tuotteita.

Anniskelupassi
Vaaditaan alkoholin anniskelupaikasta vastaavalta henkilöltä. Osoittaa alkoholilainsäädännön tuntemuksen.

Kuljetusala

B-ajolupaan ei vaadita ajokoetta, jos haet suomalaistamista 2 vuoden sisällä Suomeen saapumisesta. Lisätietoa Ajovarman nettisivuilta.

C-ajolupaan vaaditaan aina kuljettajantutkinto. Lisätietoa kuorma-autokortin hankkimisesta.

Trukkikortti
Trukkityön yleiset periaatteet, turvallisuus ja vaarojen tunnistaminen.

Tieturvakortti 1 ja 2
Maantiellä työskenteleville (korjaustyöt ja kuljettajat)

Hitsauspätevyydet ja -luokat

Pätevyys osoitetaan hitsauskokeessa tai luokkakohtaisessa hitsauskokeessa. Voit osoittaa pätevyytesi eri hitsausmenetelmissä (puikko, MIG/MAG, TIG, kaasu), eri materiaaliluokissa tai -paksuuksissa, eri saumatyypeissä (esim. piena, pusku, putki) sekä eri hitsausasennoissa (esim. pysty/vaaka) SFS-EN 287-1:n mukaisesti.

Sähkö- ja LVI-ala

Sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002
Vaaditaan sähköalan työtä tekeviltä.

Sähköpätevyys S1, S2 ja S3
Voit hakea sähköpätevyyttä, kun olet suorittanut Tukesin kirjallisen sähköturvallisuustutkinnon.

Muut pätevyydet

Järjestyksenvalvojakortti
Henkilöille, jotka toimivat järjestyksenvalvojina esimerkiksi ravintoloissa tai tapahtumissa.

Soster
Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden turvakortti.

Matupa
Matkailualan turvallisuuspassi. Matkailu-, ravitsemus- ja ohjelmapalvelualan sekä rinnekeskusten työntekijöille.

Vesityökortti
Vaaditaan vesilaitoksessa työskenteleviltä.

Putkistopassi
Tarkoitettu hydrauliikan putkistonasentajille.